Redigering

Har du brug for en forlagsredaktør til at optimere din tekst? Så kan vi hjælpe dig. Først skimmer redaktøren dit manuskript og redigerer derefter en håndfuld sider, så du kan se omfanget af de redaktionelle indgreb. Hvis du er enig i tilgangen, aftaler I en tidsplan. Prisen for at redigere afhænger af omfanget og graden af redaktion, men honoraret ligger mellem 10. 000 og 30.000 kr., og redigeringen varer oftest mellem to uger og en måned. Hvis redaktøren vurderer, at manuskriptet har udgivelsespotentiale, anbefaler vedkommende det til agenterne hos StoryScout, som kontakter dig med henblik på et samarbejde (du er naturligvis ikke forpligtet til at samarbejde med nogen fra agenturet).