Manuskriptvurdering

Du kan få vurderet din tekst og din synopse, uanset hvor kort eller lang den er. Vores redaktører har bred erfaring inden for både skøn – og faglitteratur, fortællende journalistik og ungdomsbøger (vi vurderer dog ikke børnebøger, lyrik eller illustrerede bøger). Når redaktøren har læst dit manuskript, får du et dokument med detaljeret feedback på bl.a. plot, struktur, stemme og sprog samt en markedsmæssig evaluering. Endelig tager redaktøren et møde med dig, personligt, over telefon eller Skype. Hvis redaktøren vurderer, at manuskriptet har udgivelsespotentiale, anbefaler vedkommende det til agenterne hos StoryScout, som kontakter dig med henblik på et samarbejde (du er naturligvis ikke forpligtet til at samarbejde med nogen fra agenturet).

Priser for manusvurdering

Op til 10.000 ord – 2.295 kr. inkl. moms
10.000–20.000 ord – 2.895 kr. inkl. moms
20.000–30.000 ord – 3.395 kr. inkl. moms
30.000–40.000 ord – 3.895 kr. inkl. moms
40.000–50.000 ord – 4.395 kr. inkl. moms
50.000–60.000 ord – 4.895 kr. inkl. moms
60.000–70.000 ord – 5.395 kr. inkl. moms
70.000–80.000 ord – 5.895 kr. inkl. moms
80.000–90.000 ord – 6.395 kr. inkl. moms
90.000–100.000 ord – 6.895 kr. inkl. moms
100.000–150.000 ord – 8.395 kr. inkl. moms